تبلیغات
پشتیبانی وردپرس پشتیبانی سایت آپلود عکس قالب وردپرس


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
افزونه قرار دادن روتیتر برای نوشته
#11
سلام
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ
تبلیغات
تبلیغات ارزان تبیلغات
#12
(1393/9/25، 08:09 صبح)ahadzadeh نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کد فایل سینگل رو اینجا قرار بدین
سلام
میشه توضیح بدین کد روتیتر رو کجای single.php قرار بدم. همچنین اگر بخواهم بالای تیتر در اسلایدر صفحه اصلی روتیتر دیده شود چه کار کنم؟ متن کامل فایل به شرح زیر است:
----------------------------------------------------------------------------------------------

<?php get_header(); ?>


    <?php if ( ! have_posts() ) : ?>
    <div class="content">
        <?php get_template_part( 'framework/parts/not-found' ); ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
        
    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
    
    <?php tie_setPostViews() ?>

    <?php
        $get_meta = get_post_custom($post->ID);
        
        tie_update_reviews_info();
    
        if( !empty( $get_meta["tie_sidebar_pos"][0] ) && $get_meta["tie_sidebar_pos"][0] == 'full' ) $content_width = 955;
        
        $do_not_duplicate = array();

    ?>

    <?php if( !empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) ) : ?>
    <div class="post-cover-head">
        <?php get_template_part( 'framework/parts/post-head' ); ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
    
    <div class="content<?php if( !empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) ) echo ' post-cover';?>">
    
        <?php if(  empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) ||
                ( !empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) && ( !empty( $get_meta['tie_post_head'][0] ) && $get_meta['tie_post_head'][0] != 'thumb' ) ) ) : ?>
        
        <?php tie_breadcrumbs() ?>

        <?php endif; ?>
            
                
        <?php //Above Post Banner
        if(  empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){
            if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .do_shortcode( htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) ) .'</div>';
            else tie_banner('banner_above' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
        }
        ?>
                
        <article <?php post_class('post-listing'); ?> id="the-post">
            <?php if( empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) ) get_template_part( 'framework/parts/post-head' ); ?>

            <div class="post-inner">
            
            <?php if(  empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) || ( empty( $get_meta["tie_post_head"][0] ) &&  !tie_get_option( 'post_featured' ) ) ||
                    ( !empty( $get_meta["tie_post_head_cover"][0] ) && ( !empty( $get_meta['tie_post_head'][0] ) && $get_meta['tie_post_head'][0] != 'thumb' ) ) ) : ?>
                <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name"><?php the_title(); ?></span></h1>

                <?php get_template_part( 'framework/parts/meta-post' ); ?>
            <?php endif; ?>

                <div class="entry">
                    <?php if( ( tie_get_option( 'share_post_top' ) &&  empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) ) || ( !empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) && $get_meta["tie_hide_share"][0] == 'no' ) ) get_template_part( 'framework/parts/share'  ); // Get Share Button template ?>

                    <?php if( tie_get_option( 'related_position' ) == 'in' ) get_template_part( 'framework/parts/related-posts' ); ?>

                    <?php the_content(); ?>
                    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-link">' . __ti( 'Pages:' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
                    
                    <?php edit_post_link( __ti( 'Edit' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
                </div><!-- .entry /-->
                <?php the_tags( '<span style="display:none">',' ', '</span>'); ?>
                <span style="display:none" class="updated"><?php the_time( 'Y-m-d' ); ?></span>
                <?php if ( get_the_author_meta( 'google' ) ){ ?>
                <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="<?php the_author_meta( 'google' ); ?>?rel=author">+<?php echo get_the_author(); ?></a></strong></div>
                <?php }else{ ?>
                <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><?php the_author_posts_link(); ?></strong></div>
                <?php } ?>
                
                <?php if( ( tie_get_option( 'share_post' ) && empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) ) || ( !empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) && $get_meta["tie_hide_share"][0] == 'no' ) ) get_template_part( 'framework/parts/share' ); // Get Share Button template ?>
                <div class="clear"></div>
            </div><!-- .post-inner -->
        </article><!-- .post-listing -->
        <?php if( tie_get_option( 'post_tags' ) ) the_tags( '<p class="post-tag">'.__ti( 'Tags ' )  ,' ', '</p>'); ?>

        
        <?php //Below Post Banner
        if( empty( $get_meta["tie_hide_below"][0] ) ){
            if( !empty( $get_meta["tie_banner_below"][0] ) ) echo '<div class="e3lan e3lan-post">' .do_shortcode( htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_below"][0]) ) .'</div>';
            else tie_banner('banner_below' , '<div class="e3lan e3lan-post">' , '</div>' );
        }
        ?>
        
        <?php if( ( tie_get_option( 'post_authorbio' ) && empty( $get_meta["tie_hide_author"][0] ) ) || ( isset( $get_meta["tie_hide_related"][0] ) && $get_meta["tie_hide_author"][0] == 'no' ) ): ?>        
        <section id="author-box">
            <div class="block-head">
                <h3><?php _eti( 'About' ) ?> <?php the_author() ?> </h3><div class="stripe-line"></div>
            </div>
            <div class="post-listing">
                <?php tie_author_box() ?>
            </div>
        </section><!-- #author-box -->
        <?php endif; ?>
        
        
        <?php if( tie_get_option( 'post_nav' ) ): ?>                
        <div class="post-navigation">
            <div class="post-previous"><?php previous_post_link( '%link', '<span>'. __ti( 'Previous' ).'</span> %title' ); ?></div>
            <div class="post-next"><?php next_post_link( '%link', '<span>'. __ti( 'Next' ).'</span> %title' ); ?></div>
        </div><!-- .post-navigation -->
        <?php endif; ?>
    
        <?php if( tie_get_option( 'related_position' ) != 'in' ) get_template_part( 'framework/parts/related-posts' ); ?>
        
        <?php get_template_part( 'framework/parts/check-also' ); ?>
            
        <?php endwhile;?>

        <?php comments_template( '', true ); ?>
        
    </div><!-- .content -->
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
پاسخ
« قدیمی‌تر | جدیدتر »


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
پشتیبانی وردپرس