تبلیغات
پشتیبانی وردپرس پشتیبانی سایت آپلود عکس قالب وردپرس


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک برای ولید کردن 18 ارور
#1
سلام ببخشید تاپیک های من 18 ارور برای ولید کردن داره که هر کاری کردم نتنستم حل کنم
اینجا رو ببینید
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

خوب خط اول مربوط میشه به هک آجاکس کردن تاپیک ها که در قالب dbtech_ajaxthreads_bar قرار داده اگه اشتباه نکنم این هم کد قالب
کد:
<div class="navlinks">
    <vb:if condition="$autoUpdate"><span name="dbtech_ajaxthreads_status">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_refreshing_every_x_seconds, {vb:var vboptions.dbtech_ajaxthreads_refreshtimer}}</span><vb:else />{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_click_reload_to_refresh}</vb:if>
    <span name="dbtech_ajaxthreads_idle" style="display:none;">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_idle_descr} <a href="javascript://" name="dbtech_ajaxthreads_unidle" rel="nofollow">{vb:rawphrase dbtech_ajaxthreads_unidle}</a></span>
    <vb:if condition="$manualUpdate"> - <a href="javascript://" name="dbtech_ajaxthreads_reload" rel="nofollow">{vb:rawphrase reload}</a></vb:if>
</div>

و دیگر ارور ها مربوط میشه به postbit_legacy این هم کد هاش ممنون میشم این 2 تا رو واسم ولید کنید

کد:
{vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

    <div class="posthead">
            <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
                <vb:if condition="$show['announcement']">
                    <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
                <vb:else />
                    <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
                </vb:if>
            </span>
            <span class="nodecontrols">
                <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
<a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
                    <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
                </vb:if>
                <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
                <vb:if condition="$show['inlinemod']">
                    <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
                </vb:if>
            </span>
    </div>
    <div class="postdetails">
        <div class="userinfo">
            <div class="username_container">
            <vb:if condition="$post['userid']">
                {vb:raw memberaction_dropdown}
                {vb:raw post.onlinestatus}
            <vb:else />
                <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
            </vb:if>
            </div>
            <vb:if condition="$post['rank']">
                <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
            </vb:if>
            {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}

            <vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="usercenter">
            <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
                <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;" />
            </a>
</div>
            </vb:if>
            <vb:if condition="$post['userid']">
                <hr />
                <dl class="userinfo_extra">

                    <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></div></vb:if>

                    <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></div></vb:if>


<vb:if condition="$post['field21']">

</vb:if>

                    <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></div></vb:if>
                    <div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div></div>    

                    {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

                </dl>
                <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
                <dl class="user_rep">
                    <vb:if condition="$show['infraction']">
                    <div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
                    <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div></div>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['reputation']">
                        <vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="post_field"><div class="postbit_div2">
                    <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
                    <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd></div></div>
</dl>
                        </vb:if>
                    </vb:if>
                </dl>
                </vb:if>
                {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                <div class="imlinks">
                    {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
                </div>  
            </vb:if>
            <vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
                <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
                    <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
                        <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
                    </vb:each>
                </span>
</div>
            </vb:if>

        </div>
        <div class="postbody">
            <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                <h2 class="title icon">
                    <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
                </h2>

                </vb:if>


                        <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                            {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                            {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                        </vb:if>
                        <vb:if condition="$post['islastshown']">
                            {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                        </vb:if>
                <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                    <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                        <blockquote class="postcontent restore ">
                            {vb:raw post.message}
                        </blockquote>
                    </div>

                    <vb:if condition="$show['attachments']">
                        <div class="attachments">

                        <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                            <fieldset class="postcontent">
                                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                                {vb:raw post.thumbnailattachments}
                            </fieldset>
                        </vb:if>

                        <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                            <fieldset class="postcontent">
                                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                {vb:raw post.imageattachments}
                            </fieldset>
                        </vb:if>

                        <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                            <fieldset class="postcontent">
                                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                <ul>
                                {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                                </ul>
                            </fieldset>
                        </vb:if>

                        <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                            <fieldset class="postcontent">
                                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                <ul>
                                {vb:raw post.otherattachments}
                                </ul>
                            </fieldset>
                        </vb:if>

                        <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                            <fieldset class="postcontent">
                                <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                <ul>
                                {vb:raw post.moderatedattachments}
                                </ul>
                            </fieldset>
                        </vb:if>

                        </div>
                    <!-- / attachments -->
                    </vb:if>
                </div>
            </div>
            <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
            <div class="after_content">
                <vb:if condition="$show['postedited']">
                <!-- edit note -->
                <blockquote class="postcontent lastedited">
                    <vb:if condition="$show['postedithistory']">
                        {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
                            {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                    <vb:else />
                        {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$post['edit_reason']">
                        <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                    </vb:if>
                </blockquote>
                <!-- / edit note -->
                </vb:if>
                {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                    {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                </vb:if>
                {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
            </div>
            </vb:if>
            <div class="cleardiv"></div>

{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
                <vb:if condition="$post['signature']">
                    <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
                </vb:if>

        </div>
    </div>
        <div class="postfoot">
            <!-- <div class="postfoot_container"> -->
            <div class="textcontrols floatcontainer">
                <span class="postcontrols">
                    <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                    <vb:if condition="$post['editlink']">
                        <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
                    <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                        <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
                    <span class="seperator">&nbsp;</span>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$post['replylink']">
                        <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
                    <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                         <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
                    </vb:if>
                </span>
                <span class="postlinking">
                    <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                        <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                               <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                                                       <span class="seperator">&nbsp;</span>
                        </vb:if>
                    </vb:if>

                    {vb:raw template_hook.postbit_controls}
                    {vb:raw post.iplogged}
                    <vb:if condition="$post['forwardlink']">
                        <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
                        <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['reputationlink']">
                        <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
                    </vb:if>

                    <vb:if condition="$show['infractionlink']">
                        &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['reportlink']">
                        &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
                    </vb:if>

                    <vb:if condition="$show['moderated']">
                        <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['spam']">
                        <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['deletedpost']">
                        <vb:if condition="$show['managepost']">
                            <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
                        <vb:else />
                            <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                        </vb:if>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['redcard']">
                        <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                        <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                            <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$post['api_platform']">
                        <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                            <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
                        <vb:else />
                            <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
                        </vb:if>
                    </vb:if>
                </span>
            <!-- </div> -->
            </div>
        </div>
    <hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}
پاسخ
تبلیغات
تبلیغات ارزان تبیلغات
#2
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

سلام اينو چك كن
طراحي انواع قالب ، طراحي افزونه ، طراحي سايت ، برنامه نويسي وب

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


پاسخ
#3
تشکر ولی بیشتر به محتویات پست گیر داده
ببینید این پست بهتر هست ارور ها شده 14 تا
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

و مشکل از اون 2 تا قالب هست که دادم باید اونا ولید شه
من از این صفحه که دادید و کد هاش سر در نیاوردم
پاسخ
#4
ببينيد اگر شما تيك هاي پايين را بزنيد علاوه بر اينكه كد هاي خراب را بهتون نشون مي ده كدهاي صحيح را هم بهتون مي گه يه توجه كن درست مي شه
طراحي انواع قالب ، طراحي افزونه ، طراحي سايت ، برنامه نويسي وب

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


پاسخ
#5
تشکر
ببینید برای مثال این یک خط هست که ولید نشده
تو پست بیت به این صورت هست
کد:
                    <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><div class="postbit_div2"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt><dd>{vb:raw post.joindate}</dd> </div></div></vb:if>

و چیزی که گفته انجام بدم
الان من اگه 2 تا متغییر <dd>{vb:raw post.joindate}</dd> و <dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> رو حذف کنم ولید میشه
ولی دیگه تاریخ عضویت وجود نداره و خالی هست
الان شما این خط اول رو بخواید ولید کنید چه کاری انجام میدید
این خط اوک شه بقیش هم زیاد تفاوتی نداره و اوک میشه
پاسخ
#6
با سلام دوستان میشه یکم در مورد ولید کردن توضیح بدین که چی هست ؟
پاسخ
#7
اگه اشتیاه نکنم همون رفع ارور خودمونه
گاهی بعضی قالب ها از نظر کد نویسی مشکل دارن برای رفع مشکلات مربوط به د نویسی ولید میگن
كساني كه هرگز احساس‌شان را نشان نمي‌دهند، نمي‌توان به عنوان كساني كه شكست خورده‌اند به شمار آورد.((آبراهام مازلو))

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

پاسخ
#8
نقل قول: گاهی بعضی قالب ها از نظر کد نویسی مشکل دارن برای رفع مشکلات مربوط به د نویسی ولید میگن
گاهی هم هیچ مشکلی ندارند اما از دید برخی استانداردها و قوانین ! ایراد شناخته میشوند ، در حال که هیچ گون مشکلی نیست .. مانند برخی هک های css .
الان این دوستمون هم دچار همین موضوع شده اند .. کدشون هیچ گونه ایرادی نداره ..


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان